ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Rich Li

หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-13381591129

WhatsApp : +8613381591129

Free call
โพรไฟล์ QC

รับรอง
 • HY Networks (Shanghai) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: China Textile Inspection Certificate
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2015-03-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Textile Quality Inspection
  ออกโดย: China Textile Inspection Center
 • HY Networks (Shanghai) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: China Textile Quality Inspection Certificate
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2016-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Textile Quality Inspection
  ออกโดย: China Textile Inspection Center
 • HY Networks (Shanghai) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: China Textile Quality Inspection Certificate
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2016-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Textile Quality Inspection
  ออกโดย: China Textile Inspection Center
 • HY Networks (Shanghai) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: China Textile Quality Inspection Certificate
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2016-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Textile Quality Inspection
  ออกโดย: China Textile Inspection Center
 • HY Networks (Shanghai) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: China Textile Quality Inspection Certificate
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2016-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Textile Quality Inspection
  ออกโดย: China Textile Inspection Center
 • HY Networks (Shanghai) Co., Ltd.
  มาตรฐาน: China Textile Quality Inspection Certificate
  หมายเลข:
  วันที่ออก: 2016-01
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ: Textile Quality Inspection
  ออกโดย: China Textile Inspection Center
ติดต่อกับพวกเรา

ป้อนข้อความของคุณ